Шығыс Қазақстан Облыстық
Оңалту Орталығы

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК)

15 желтоқсан 2009 жылғы № 2136 «Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі тізімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі Қаулысының негізінде ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облыстық оңалту орталығы» ШЖҚ КМК –де көрсетілетін тегінмедициналықкөмектіңкепілдікберілгенкөлемінің (ТМККК) тізімі   

 Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі (ары қарай- ТМККК) Қазақстан Республикасы азаматтарына және оралмандарға бюджеттік қаражат есебінен беріледі және оның ішіне неғұрлым тиімділік сипатына ие профилактикалық, диагностикалық және медициналық қызмет түрлері кіреді.

1. ТМККК кіреді:

2.Емдеу қызметіне кіреді: