Шығыс Қазақстан Облыстық
Оңалту Орталығы

МТК (Мультитәртіптік комиссия)

Қазақстан Республикасының тұрғындарына медициналық оңалту көрсету туралы мекеменің стандартына сәйкес

Оңалту орталығына түскен пациент МТК (мультитәртіптік комиссия) маманымен қаралады.

МТК – бұл медициналық оңалту бойынша дайындықтары бар және кешенді оңалту ісшараларын көрсете алатын әртүрлі мамандар тобы.

Оңалту диагнозына байланысты әр пациентке оңалту мақсаты қойылады және жеке оңалту бағдарламасы құрылады.

МТК өз жұмысында жүргізілген ісшаралардың тиімділігін және оңалту әлеуетін,  биоәлеуметтік функциялардың бұзылу дәрежесін дұрыс бағалауға мүмкіндік туғызатын  халықаралық критерийлерді (индекстер, тестілер, шкаалар)басшылыққа алады.